2011-2012

E18 Hjulsta – Kista, Spånga, Betongtunnel
JM Entreprenad AB 2011 – 2012 Inläggning av armering, cirka 2.200 ton. Projektledning