Kontrollansvarig enl. PBL

 

Nu kan ni anlita oss som kontrollansvarig om ert projekt kräver bygg-, rivnings- eller marklov. Vi har behörighet K för projekt av komplicerad art.

Vi hjälper er gärna med ert byggprojekt i Lysekil med omnejd. Vi är med er när ni söker bygglov, träffar byggnadsnämnen vid olika samråd och arbetsplatsbesök, upprättar kontrollplan och fungerar som allmänt stöd och bollblank genom hela byggprocessen

 

 

Cert.nr: SC0269-13