2011

Brf Lorensberg, Varberg, Bottenplatta för bostadshus
Wäst-Bygg AB 2011 Inläggning av armering cirka 260 ton. Projektledning