2011-2012

Tågverkstad Jernhusen, Helsingborg, Bottenplatta med spårgravar
Veidekke Entreprenad AB 2011 – 2012 Inläggning av armering, cirka 125 ton samt div. arbete. Projektledning