2012-2013

Tvärtunnlar i Hallandsåsen
Skanska – Vinci 2012 – 2014 Armeringskonsultation, Inläggning av armering, formsättning och gjutning.